Navigation
Home Page

AR

Congratulations to everyone who met their AR target yes.

Girls who met their target: Lilly, Alexa and Helen.

Boys who met their target: Corey, Thomas, Matthew O, Matthew F, Adam E, Rhys F, Leo and Oli.

Huge well done!!!!

 

Next week, Log on to AR and complete your final STAR test. This will allow me to reset targets for the final term.

Remember to click on the box which is named 'STAR' reading. The authorisation password is ‘admin’. 
Please do the test yourself and without any help from anyone. That way we get a realistic ZPD and your book level will be correct.  Take your time and read the questions carefully. 

 

Big push for our final term - aim to reach your target before the end of June smiley.

Gratulacje dla wszystkich, którzy osiągnęli swój cel AR tak.

Dziewczynom, które spełniły swój cel: Lilly, Alexa i Helen.

Chłopcy, którzy osiągnęli swój cel: Corey, Thomas, Matthew O, Matthew F, Adam E, Rhys F, Leo i Oli.

Dobra robota!!!!

 

W przyszłym tygodniu, Zaloguj się do AR i zakończ swój ostatni test STAR. To pozwoli mi zresetować cele na ostatnią kadencję.

Pamiętaj, aby kliknąć na pole, które nazywa się czytanie "STAR". Hasło autoryzacyjne to "admin". 
Proszę zrobić test samemu i bez niczyjej pomocy. W ten sposób otrzymamy realistyczny ZPD i Twój poziom książki będzie poprawny.  Nie spieszcie się i przeczytajcie uważnie pytania. 

 

Duży nacisk na naszą końcową kadencję - starajcie się osiągnąć swój cel przed końcem czerwcowej buźki.

Top